İlaçlama Hizmetleri

Kırşehir içerisindeki tüm alanlarda; insan, çevre ve diğer canlılara zarar vermeden, uzman ve deneyimli ekiplerle, ihtiyaç duyulan zamanlarda (reaktif) ve programlı bir İlaçlama Hizmeti sunulmaktadır.

Bu hizmet kapsamında; ilgili mevzuatta belirlenen, izinli insektisit ve rodentisitler ile haşerelere karşı tesis ilaçlama hizmeti yürütülmektedir.

İlaçlama Hizmetleri kapsamındaki tüm faaliyetler; güvenlik, gıda hijyeni, enfeksiyon kontrolü, arazi ve bina hasarı, haşere istilası nedeniyle ortaya çıkan klinik hizmet kayıpları vb. gibi riskleri asgari düzeye indirecek şekilde, etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir.

Haşerelerin yakalanması, imha edilmesi ve güvenli biçimde bertaraf edilmesi için güvenilir ve etkin metodlar kullanılmaktadır. İlaçlama Hizmetleri kapsamında, tüm böcek ve kemirgen kontrol sistemlerinin insan sağlığı için tehlike oluşturmayacak şekilde korunmalı olması sağlanmaktadır.

Dezenfeksiyon Hizmetleri

Dezenfeksiyon Hizmetleri

Dezenfeksiyon Nedir? Nasıl Yapılır? Toprak, hava, insan vücudu ve tüm çevremizde, mikroorganizmalar kendilerine yaşam alanı bulurlar.

İNCELE
İlaçlama Hizmetleri

İlaçlama Hizmetleri

Kırşehir içerisindeki tüm alanlarda; insan, çevre ve diğer canlılara zarar vermeden, uzman ve deneyimli ekiplerle, ihtiyaç duyulan zamanlarda (reaktif) ve programlı bir İlaçlama Hizmeti sunulmaktadır.

İNCELE

whatsapp